Aktuellt

Dec pensel

 

2018 

Kv Torget i Norrköping påbörjades i oktober. Som ue till Åhlin & Ekeroth renoverar och utvecklar vi orginalfönstren i Lundbergs fastighet. Traditionell renovering samt montering av lamellglas i innerbågar för att minska buller utifrån. Uppdraget beräknas pågå till hösten 2019. 

"Fönsterrenoveringens dag" genomfördes den 30 maj i form av öppet hus. Bl a fick vi besök av lokalradion och av några bostadsrättsföreningar.

Under maj slöts avtal om följande projekt som kommer att genomföras under 2018: Gladhammar kyrka vid Västervik, Stora Resbyggningen Medevi Brunn samt fönsterrenovering i Klöverns fastigheter Glasblåsaren och Elefanten.

Den 4 april påbörjas arbetet med renovering hos Brf Rekord Norrköping. Om väder och vind är med oss beräknas arbetet, som pågått sedan 2015, kunna avslutas under 2018.

I början av april har Arbetsmiljöverket genomfört inspektion av vår verkstad. Vår arbetsmiljö har godkänts utan anmärkning!

I mars påbörjades ett omfattande uppdrag med renovering och tillverkning av fönster till Oxenstiernska Annexet i Stockholm, kund är SFV.

Under vintern-våren fortsätter arbetet med renovering och tillverkning av fönster m m till Näs herrgård i Uppland, renovering av fönster från Ljungs slott och tillverkning samt renovering av fönster/dörrar från Ombergs Turisthotell. Andra pågående projekt är Brf Azalean, olika arbeten i Gamla Linköping samt Tinnerö gård i Linköping.

2018 

Kv Torget i Norrköping påbörjades i oktober. Som ue till Åhlin & Ekeroth renoverar och utvecklar vi orginalfönstren i Lundbergs fastighet. Traditionell renovering samt montering av lamellglas i innerbågar för att minska buller utifrån. Uppdraget beräknas pågå till hösten 2019. 

"Fönsterrenoveringens dag" genomfördes den 30 maj i form av öppet hus. Bl a fick vi besök av lokalradion och av några bostadsrättsföreningar.

Under maj slöts avtal om följande projekt som kommer att genomföras under 2018: Gladhammar kyrka vid Västervik, Stora Resbyggningen Medevi Brunn samt fönsterrenovering i Klöverns fastigheter Glasblåsaren och Elefanten.

Den 4 april påbörjas arbetet med renovering hos Brf Rekord Norrköping. Om väder och vind är med oss beräknas arbetet, som pågått sedan 2015, kunna avslutas under 2018.

I början av april har Arbetsmiljöverket genomfört inspektion av vår verkstad. Vår arbetsmiljö har godkänts utan anmärkning!

I mars påbörjades ett omfattande uppdrag med renovering och tillverkning av fönster till Oxenstiernska Annexet i Stockholm, kund är SFV.

Under vintern-våren fortsätter arbetet med renovering och tillverkning av fönster m m till Näs herrgård i Uppland, renovering av fönster från Ljungs slott och tillverkning samt renovering av fönster/dörrar från Ombergs Turisthotell. Andra pågående projekt är Brf Azalean, olika arbeten i Gamla Linköping samt Tinnerö gård i Linköping.

2017

I slutet av december tecknades ramavtal kring Statens Fastighetsverks byggnader i Vadstena och Karlsborg. Avtalet gäller 2018-2019 med möjlighet till förlängning under ytterligare två år.

Under hösten 2017 har inventeringar gjorts i Stockholms Slott samt renovering av fönster  i Slottsbacken 2. Arbetet har utförts inom ramavtalet med SFV.

I maj - juni påbörjas arbete med bl a Fersenska Terassen, SHB i Stockholm och med Brf Krigsmanskassan på Djurgpården.

Under säsongen renoveras fönster i LF Östgötas fastighet Vasavägen 19/Gråbrödragatan 15 i Linköping samt i Brf Rekord i Norrköping

Under februari - september renoveras samtliga fönster (blyinfattade) i Riala kyrka i Uppland. Arbetet utförs huvudsakligen på vår verkstad.

Med start i maj renoveras fönster och portar i tre kapell hos Svenska kyrkan i Norrköping.

Ramavtal har förlängts med LF Östgöta kring fastigheter i Linköping och med Statens Fastighetsverk kring fastighetsområde Stockholms slott.

På uppdrag av Ombergs Turisthotell påbörjas vintern 2016-2017 renovering och tillverkning av dörrar och fönster. Ägarnas syfte är att bevara och återställa byggnaden till tiden då hotellet byggdes i slutet av 1800-talet. 

Till en av Sankt Kors fastigheter på Södra Oskarsgatan tillverkas nya yttre pardörrar. Dörrarna byggs med lika utförande som de äldre befintliga.

Arbetet med fönster i Ljungs slott fortlöper. Nu med de äldsta fönstren i markplan, förmodligen 1700-tal.

I Tinnerö Mangård utför vi inre målningsarbete av snickerier och dörrar. I arbetet ingår bl a ådringsmålning av dörrar.

Som underentreprenör till NCC utför vi renovering och tillverkning av fönster och dörrar i en 1700-tals herrgård i Uppland. I arbetet ingår även framtagning av div profilerade lister och foder. 

 

2016

Under 2016 arbetade vi med ett flertal kyrkobyggnader. 

På uppdrag av Svenska Kyrkan i Norrköping arbetade vi som underentreprenör i tre kyrkor: 
♦ I Matteus Kyrka där vi bl a underhöll och renoverade blyinfattningar
♦ I Vånga Kyrka där fönster och portar i trä renoverades
♦ I Simonstorps Kyrka där vi arbetade invändigt med målning av tak, väggar, bänkar etc i samband med en större renovering.

På uppdrag av Folkungabygdens pastorat utförde vi en totalentreprenad i Röks Kyrka. Fönster, portar och lanternin renoverades. I lanterninen utfördes omfattande träarbetan p g a rötskador.

Ett treårigt arbete med renovering av fönster i Brf Rekord i Norrköping har påbörjats. Vi har även fortsatt renoveringen av fönster i Ljungs slott.

På uppdrag att Stångåstaden renoverades fönsterna på "Elsas hus" under hösten 2016.
På Länsförsäkringars kontorsfastighet på Platensgatan utfördes ännu en etapp av fönsterrenoveringar.

 

2015

♦ Februari: Start av arbete med fyra kyrkor i Norrköping Sammfällighet; Kullerstad, Borgs, Kvarsebo och Sankt Johannes Kyrka.

♦ Februari: Fortsatt arbete med fönster i Ljungs Slott.

♦ Fortsatt arbete med Sankt Kors fastigheter vid Södra Oskarsgatan.

♦ Arbetet återupptas i Kråksjults kyrka.  

2014

♦ Avtalen med Svenska kyrkan i Norrköping förnyades. Det innebar omfattande renovering av kyrkorna i Kimstad, Kvillinge och Östra Eneby.

♦ På uppdrag av Sankt Kors Fastigheter utfördes renovering och tillverkning av fönsterenheter till "Gjuteriet", Södra Oskarsgatan i Linköping.

♦ Ett omfattande fönsterarbete med järnfönster med blyinfattningar utfördes i Kumla kyrka, Sala.

♦ På uppdrag ab Bryggaregården byggdes fönster till en paviljong vid Dahlberg Café. Dessutom renoverades och tillverkades fönster och dörrar till friluftsteatern som flyttades till Gamla Linköping.

♦ Renovering påbörkades under året i kyrkorna i Kråkshult och Blåvik samt i Ljungs Slott.

♦ På Onkel Adamsgården utfördes omläggning av taktegel på uppdrag av Östergötlands Museum.

2013

♦ Under året avslutades renoveringen av fönster i Linköpings Stadshus. Arbetet utfördes under åren 2008-2013

♦ Arbetet med renovering och tillverkning av fönster, portar etc i Svenska Studenthemmet i Paris avslutades.
Arbetet utfördes 2011-2013

♦ Ett omfattande uppdrag med renovering av allt från klockluckor till fönster och portar på uppdrag av Svenska Kyrkan i Norrköping utfördes. Under året renoverades kyrkorna i Skärkind, Tingstad, Styrstad och Krokek.

♦ Fönstren i Stora Tornet Naturhistoriska Riksmuseet renoverades på verkstad, sammanlagt 130 enheter. Fastigheten förvaltas av Statens Fastighetsverk.