Aktuellt

Dec pensel

 

2019

Kv Torget i Norrköping, fortsättning av projektet som påbörjades 2019. Arbetet fortlöper som planerat och beräknas avslutas i november 2019.

Grycksbo kyrka, Dalarna.  Renovering av kyrkan samtliga blyinfattade fönster och portar. Arbetet utförs huvudsakligen på vår verkstad i Linköping. Projektet påböjades i januari och avslutas under sommaren 2019.

Statens Fastighetsverk, Stockholm. Förnyat ramavtal har tecknats kring område Stockholms Slott och Drottningholm slott. Avvtalet gäller två år med möjlighet till förlängning.

Ingatorps kyrka, Småland. Renovering av kyrkans järnfönster och portar på plats. Arbetet utförs under säsongen 2019.

Under 2019 kommer även arbeten att utföras med renovering och tillverkning i Kv Jungfrun Norrköping, Kv Elefanten Linköping, Brf Dromedaren, Brf Rekord samt i följande kapell, Björkbik, Ösrta Eneby, Kvillinge och Krokek.

 

 

 

 

2018 

Kv Torget i Norrköping påbörjades i oktober. Som ue till Åhlin & Ekeroth renoverar och utvecklar vi orginalfönstren i Lundbergs fastighet. Traditionell renovering samt montering av lamellglas i innerbågar för att minska buller utifrån. Uppdraget beräknas pågå till hösten 2019. 

"Fönsterrenoveringens dag" genomfördes den 30 maj i form av öppet hus. Bl a fick vi besök av lokalradion och av några bostadsrättsföreningar.

Under maj slöts avtal om följande projekt som kommer att genomföras under 2018: Gladhammar kyrka vid Västervik, Stora Resbyggningen Medevi Brunn samt fönsterrenovering i Klöverns fastigheter Glasblåsaren och Elefanten.

Den 4 april påbörjas arbetet med renovering hos Brf Rekord Norrköping. Om väder och vind är med oss beräknas arbetet, som pågått sedan 2015, kunna avslutas under 2018.

I början av april har Arbetsmiljöverket genomfört inspektion av vår verkstad. Vår arbetsmiljö har godkänts utan anmärkning!

I mars påbörjades ett omfattande uppdrag med renovering och tillverkning av fönster till Oxenstiernska Annexet i Stockholm, kund är SFV.

Under vintern-våren fortsätter arbetet med renovering och tillverkning av fönster m m till Näs herrgård i Uppland, renovering av fönster från Ljungs slott och tillverkning samt renovering av fönster/dörrar från Ombergs Turisthotell. Andra pågående projekt är Brf Azalean, olika arbeten i Gamla Linköping samt Tinnerö gård i Linköping.

2019

Kv Torget i Norrköping, fortsättning av projektet som påbörjades 2019. Arbetet fortlöper som planerat och beräknas avslutas i november 2019.

Grycksbo kyrka, Dalarna.  Renovering av kyrkan samtliga blyinfattade fönster och portar. Arbetet utförs huvudsakligen på vår verkstad i Linköping. Projektet påböjades i januari och avslutas under sommaren 2019.

Statens Fastighetsverk, Stockholm. Förnyat ramavtal har tecknats kring område Stockholms Slott och Drottningholm slott. Avvtalet gäller två år med möjlighet till förlängning.

Ingatorps kyrka, Småland. Renovering av kyrkans järnfönster och portar på plats. Arbetet utförs under säsongen 2019.

Under 2019 kommer även arbeten att utföras med renovering och tillverkning i Kv Jungfrun Norrköping, Kv Elefanten Linköping, Brf Dromedaren, Brf Rekord samt i följande kapell, Björkbik, Ösrta Eneby, Kvillinge och Krokek.

 

 

 

 

2018 

Kv Torget i Norrköping påbörjades i oktober. Som ue till Åhlin & Ekeroth renoverar och utvecklar vi orginalfönstren i Lundbergs fastighet. Traditionell renovering samt montering av lamellglas i innerbågar för att minska buller utifrån. Uppdraget beräknas pågå till hösten 2019. 

"Fönsterrenoveringens dag" genomfördes den 30 maj i form av öppet hus. Bl a fick vi besök av lokalradion och av några bostadsrättsföreningar.

Under maj slöts avtal om följande projekt som kommer att genomföras under 2018: Gladhammar kyrka vid Västervik, Stora Resbyggningen Medevi Brunn samt fönsterrenovering i Klöverns fastigheter Glasblåsaren och Elefanten.

Den 4 april påbörjas arbetet med renovering hos Brf Rekord Norrköping. Om väder och vind är med oss beräknas arbetet, som pågått sedan 2015, kunna avslutas under 2018.

I början av april har Arbetsmiljöverket genomfört inspektion av vår verkstad. Vår arbetsmiljö har godkänts utan anmärkning!

I mars påbörjades ett omfattande uppdrag med renovering och tillverkning av fönster till Oxenstiernska Annexet i Stockholm, kund är SFV.

Under vintern-våren fortsätter arbetet med renovering och tillverkning av fönster m m till Näs herrgård i Uppland, renovering av fönster från Ljungs slott och tillverkning samt renovering av fönster/dörrar från Ombergs Turisthotell. Andra pågående projekt är Brf Azalean, olika arbeten i Gamla Linköping samt Tinnerö gård i Linköping.

2017

I slutet av december tecknades ramavtal kring Statens Fastighetsverks byggnader i Vadstena och Karlsborg. Avtalet gäller 2018-2019 med möjlighet till förlängning under ytterligare två år.

Under hösten 2017 har inventeringar gjorts i Stockholms Slott samt renovering av fönster  i Slottsbacken 2. Arbetet har utförts inom ramavtalet med SFV.

I maj - juni påbörjas arbete med bl a Fersenska Terassen, SHB i Stockholm och med Brf Krigsmanskassan på Djurgpården.

Under säsongen renoveras fönster i LF Östgötas fastighet Vasavägen 19/Gråbrödragatan 15 i Linköping samt i Brf Rekord i Norrköping

Under februari - september renoveras samtliga fönster (blyinfattade) i Riala kyrka i Uppland. Arbetet utförs huvudsakligen på vår verkstad.

Med start i maj renoveras fönster och portar i tre kapell hos Svenska kyrkan i Norrköping.

Ramavtal har förlängts med LF Östgöta kring fastigheter i Linköping och med Statens Fastighetsverk kring fastighetsområde Stockholms slott.

På uppdrag av Ombergs Turisthotell påbörjas vintern 2016-2017 renovering och tillverkning av dörrar och fönster. Ägarnas syfte är att bevara och återställa byggnaden till tiden då hotellet byggdes i slutet av 1800-talet. 

Till en av Sankt Kors fastigheter på Södra Oskarsgatan tillverkas nya yttre pardörrar. Dörrarna byggs med lika utförande som de äldre befintliga.

Arbetet med fönster i Ljungs slott fortlöper. Nu med de äldsta fönstren i markplan, förmodligen 1700-tal.

I Tinnerö Mangård utför vi inre målningsarbete av snickerier och dörrar. I arbetet ingår bl a ådringsmålning av dörrar.

Som underentreprenör till NCC utför vi renovering och tillverkning av fönster och dörrar i en 1700-tals herrgård i Uppland. I arbetet ingår även framtagning av div profilerade lister och foder. 

 

2016

Under 2016 arbetade vi med ett flertal kyrkobyggnader. 

På uppdrag av Svenska Kyrkan i Norrköping arbetade vi som underentreprenör i tre kyrkor: 
♦ I Matteus Kyrka där vi bl a underhöll och renoverade blyinfattningar
♦ I Vånga Kyrka där fönster och portar i trä renoverades
♦ I Simonstorps Kyrka där vi arbetade invändigt med målning av tak, väggar, bänkar etc i samband med en större renovering.

På uppdrag av Folkungabygdens pastorat utförde vi en totalentreprenad i Röks Kyrka. Fönster, portar och lanternin renoverades. I lanterninen utfördes omfattande träarbetan p g a rötskador.

Ett treårigt arbete med renovering av fönster i Brf Rekord i Norrköping har påbörjats. Vi har även fortsatt renoveringen av fönster i Ljungs slott.

På uppdrag att Stångåstaden renoverades fönsterna på "Elsas hus" under hösten 2016.
På Länsförsäkringars kontorsfastighet på Platensgatan utfördes ännu en etapp av fönsterrenoveringar.

 

2015

♦ Februari: Start av arbete med fyra kyrkor i Norrköping Sammfällighet; Kullerstad, Borgs, Kvarsebo och Sankt Johannes Kyrka.

♦ Februari: Fortsatt arbete med fönster i Ljungs Slott.

♦ Fortsatt arbete med Sankt Kors fastigheter vid Södra Oskarsgatan.

♦ Arbetet återupptas i Kråksjults kyrka.  

2014

♦ Avtalen med Svenska kyrkan i Norrköping förnyades. Det innebar omfattande renovering av kyrkorna i Kimstad, Kvillinge och Östra Eneby.

♦ På uppdrag av Sankt Kors Fastigheter utfördes renovering och tillverkning av fönsterenheter till "Gjuteriet", Södra Oskarsgatan i Linköping.

♦ Ett omfattande fönsterarbete med järnfönster med blyinfattningar utfördes i Kumla kyrka, Sala.

♦ På uppdrag ab Bryggaregården byggdes fönster till en paviljong vid Dahlberg Café. Dessutom renoverades och tillverkades fönster och dörrar till friluftsteatern som flyttades till Gamla Linköping.

♦ Renovering påbörkades under året i kyrkorna i Kråkshult och Blåvik samt i Ljungs Slott.

♦ På Onkel Adamsgården utfördes omläggning av taktegel på uppdrag av Östergötlands Museum.

2013

♦ Under året avslutades renoveringen av fönster i Linköpings Stadshus. Arbetet utfördes under åren 2008-2013

♦ Arbetet med renovering och tillverkning av fönster, portar etc i Svenska Studenthemmet i Paris avslutades.
Arbetet utfördes 2011-2013

♦ Ett omfattande uppdrag med renovering av allt från klockluckor till fönster och portar på uppdrag av Svenska Kyrkan i Norrköping utfördes. Under året renoverades kyrkorna i Skärkind, Tingstad, Styrstad och Krokek.

♦ Fönstren i Stora Tornet Naturhistoriska Riksmuseet renoverades på verkstad, sammanlagt 130 enheter. Fastigheten förvaltas av Statens Fastighetsverk.