Våra Tjänster

bagar

"Vi bevarar byggnadsvärden till eftervärlden."

Våra tjänster

Vi erbjuder:

  • Kvalificerad renovering av fönster, dörrar/portar och andra snickerier.
  • Trälagningar och nytillverkning efter förlaga, ritning eller idé.
  • Lagning, restaurering och nytillverkning av blyinfattade fönster samt av glasmålningar.
  • Energiutveckling av fönster, vilket gör att äldre fönster kan bevaras.
  • Rostskyddsbehandling av grindar och andra järnkonstruktioner.
  • Dekorationsmåleri som marmorering och ådringsmålning.
  • Vi utför även andra tjänster inom byggnadsvård, kontakta oss gärna för närmare information.

Vi har kompetens och resurser för arbete inom trä, glas, måleri och järn. Arbetet utförs med traditionella material och metoder, Bl a använder vi linoljefärg, kulturglas eller begagnat blåst glas, tätvuxet virke och s k kulturbeslag. Arbetet utförs ofta under s k antikvarisk kontroll.

Vi arbetar på uppdrag av Fastighetsbolag, Svenska Kyrkan, Statens Fastighetsverk, Bostadsrättsföreningar samt enskilda fastighetsägare.